O Obwodzie

Gorzowski Obwód Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej jest jednostką organizacyjną zrzeszającą w swoim składzie drużyny harcerskie i gromady zuchowe z terenu północnej części województwa lubuskiego (Gorzów, Świebodzin). Jednostkami metodycznymi wchodzącymi w skład Obwodu Gorzowskiego są: Gorzowski Hufiec Harcerek „Polana” i Gorzowski Hufiec Harcerzy „Bór”. Uczestniczymy w w wielu przedsięwzięciach na terenie miejscowości w których mieszkamy i można nas również zobaczyć, gdy bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych tak na szczeblu miejskim, jak i wojewódzkim. Nasz Obwód jest oficjalnym opiekunem spuścizny i dziedzictwa członków Armii Krajowej  z terenu naszego działania w tym również opiekujemy się sztandarem AK.

Funkcję przewodniczącego Zarządu Obwodu pełni phm. Jacek Kowalski

Funkcję skarbnika Obwodu pełni hm. Małgorzata Skorek – Kowalska

Członkami Zarządu są również hufcowi pwd. Agata Drynko i pwd. Jeremi Kowalski

Nasza siedziba znajduje się w Gorzowie na ul. Łokietka 35