18 Gorzowska Drużyna Harcerzy „Lolki”

 

18 Gorzowska Drużyna Harcerzy (18 GDH) LOLKI im.JANA PAWŁA II – „Pełni” (drużyna męska składająca się z harcerzy z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym,oraz 2 harcerzy w normie intelektualnej).   Skład 16 chłopców w wieku od 10 do 20 lat, działa od 2014 roku, prowadzi ją pwd Tomasz Demczuk HR. Zbiórki odbywają się w piątek od godziny 15 do 17 na terenie ZKS nr 1 i w terenie-wyjazdy do Poznania, Krzyża, Kostrzyna, Myśliborza, Rokitna, Szczecinka, Wadowic, Częstochowy, biwaki w Mościcach i Santocznie, obozy w formie zielonej szkoły na Długiem, Gdańsk-Sztutowie, Krakowie, Mielnie-Unieściu. Chłopcy uczestniczą w miarę możliwości w zadaniach harcerskich obwodu, festiwalu piosenki harcerskiej i obozach-szkoleniach w Szczecinku, Chomentowie. Podczas zadań odbywa się dobra współpraca z rodzicami, wspólne wyjazdy, zbiórki na polu golfowym, lodowisku, basenie, ogniska. Niestety większość harcerzy jest dojeżdżająca i potrzebuje pomocy w samodzielności, chętnie uczestniczą w zbiórkach i innych formach,udzielają się we współpracy z hospicjum.

 

drużynowy – pwd. Tomasz Demczuk