18 Gorzowska Drużyna Harcerek „Promienie”

18 GDH PROMIENIE działa od 2015 roku.Do drużyny należą harcerki w wieku od 16 do 28 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.Siedzibą drużyny jest ZKS nr 1 przy ul.Dunikowskiego 5 w Gorzowie. Drużynową jest dh Ewa Szcześniewicz-pedagog specjalny. Głównym celem zbiórek jest kształtowanie pozytywnej postawy, przekazywanie wartości zawartych w prawie harcerskim na miarę możliwości dziewcząt. Każda zbiórka ma dawać radość, wdrażać do większej samodzielności, uczyć nowych umiejętności przydatnych w życiu. Harcerki uczą się również współżycia w grupie,wzmacniają więzi koleżeńskie i nawiązują nowe przyjaźnie.
p.o. drużynowej druhna Ewa Szcześniewicz
tel. 661 109 795, mail e.stawnicka@onet.pl