Obwód Gorzowski ZHR na 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Święto Odzyskania Niepodległości zbiegło się w tym roku z jego 100 rocznicą co spowodowało udział naszych harcerek, harcerzy, zuchenek i zuchów we wszelkich możliwych przejawach świętowania. W zasadzie przez cały rok poprzedzający tą rocznicę nasze drużyny uczestniczyły w wielu akcjach, które miały na celu przypomnienie społeczeństwu, ale także naszym członkom, że jesteśmy spadkobiercami tych, którzy…Continue reading Obwód Gorzowski ZHR na 100 rocznicę odzyskania niepodległości.