Pogotowie Harcerek i Harcerzy

Na skutek ogłoszonego w marcu stanu epidemii w Polsce ograniczona została możliwość pracy harcerskiej w tradycyjnej formie zbiórek. Harcerki i harcerze co prawda pozostali w domach, ale nie oznacza to, że zaprzestali swoich działań przenosząc je w sferę on line.

Jednak część druhen i druhów w wieku 16+ podjęła się pełnienia służby na rzecz osób starszych, lub po prostu potrzebujących pomocy, a które to osoby nie mogły, bądź nie powinny wychodzić z domów w czasie wzrostu liczby zakażeń wirusem COVID-19. Dzielnie wspomagały nas osoby spoza ZHR, a zwłaszcza nasi rodzice i inni wolontariusze, którzy odpowiedzieli na wezwanie o udzielanie pomocy. Jesteśmy im za to BARDZO, BARDZO wdzięczni. Akcja niesienia pomocy potrzebującym odbywała się pod auspicjami powołanego przez ZHR Pogotowia Harcerek i Harcerzy, które objęło swoim działaniem wszystkie ośrodki w których działają nasze drużyny.